Najboljša brezplačna spletna knjižnica

Doseganje dobrega

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZDAJE: 2005
VELIKOST NA DATOTEKO: 12,54
ISBN: 961-242-044-0
JEZIK: SLOVENŠČINA
AVTOR: Bojan Žalec
CENA: BREZPLAČNO

Bojan Žalec knjige Doseganje dobrega epub so vam na voljo po registraciji na naši spletni strani

Opis:

...ršinskih voda, ki ne dosegajo okoljskih ciljev zaradi posebnih onesnaževal Z načrtom upravljanja z morskim okoljem za vsako šestletno obdobje ocenimo okoljsko stanje morskih voda, ugotovimo pritiske na morske vode, določimo program spremljanja stanja morskih voda in določimo program ukrepov za doseganje dobrega stanja morskih voda ... Upravljanje morskega okolja | GOV.SI ... . Metode in tehnike za doseganje dobrega počutja Vsaka naturopatska obravnava se začne s poglobljenim pogovorom, nato pa se odločimo za ustrezen terapevtski pristop, ki običajno združuje delo na telesu in psihi. Poslužujemo se floriterapije, ... (1) Pri izpolnjevanju ciljev, ki se nanašajo na doseganje dobrega stanja ali dobrega ekološkega potenciala vodnih teles, lahko vlada za posamezno vodno telo določi, da se: 1. podaljšajo roki za doseganje ciljev, ker njihovo doseganje v določenem času ni mogoče zaradi razlogov, povezanih s tehn ... Doseganje dobrega | Bojan Žalec - Knjigarna Bukla ... . Poslužujemo se floriterapije, ... (1) Pri izpolnjevanju ciljev, ki se nanašajo na doseganje dobrega stanja ali dobrega ekološkega potenciala vodnih teles, lahko vlada za posamezno vodno telo določi, da se: 1. podaljšajo roki za doseganje ciljev, ker njihovo doseganje v določenem času ni mogoče zaradi razlogov, povezanih s tehnično izvedljivostjo ali nesorazmerno ... Več: Bojan Žalec: Doseganje dobrega Študentska založba, 2005, trda vezava, 198 strani Prevzem v Ljubljani ali po pošti Tel.: 041-770-728 Morda se sliši nenavadno, a ena od skrivnosti za doseganje dobrega okusa, so mlečni izdelki. Vsaj pol ure pred peko je namreč dobro, če piščanca premažemo še z 'mlečno' marinado - z mešanico mleka in stopljenega masla, s kislim mlekom ali jogurtom. Mlečne kisline bodo namreč še dodatno zmehčale meso in izboljšale okus piščanca. ii doseganje dobrega b- Žalec Študentska zaloŽba 2005 poŠtnino plaČa kupec, moŽna je menjava za druge knjige, Glavni okoljskih cilj direktive je doseganje dobrega stanja voda do leta 2015 oziroma najkasneje do leta 2027. Za močno preoblikovana ali umetna vodna telesa je namesto dobrega ekološkega stanja okoljski cilj dober ekološki potencial. • Doseganje dobrega stanja voda (površinskih in podzemnih voda) • Preprečitev poslabšanja stanja voda (površinskih in podzemnih voda) • Postopno zmanjševanje onesnaževanja s prednostnimi snovmi • Ustavitev ali postopna odprava emisij, odvajanja in uhajanja prednostnih nevarnih snovi Vzgoja o pravilni prehrani (otrok in družine) je ena od glavnih sredstev za doseganje dobrega zdravja in oblikovanje zdravih prehranjevalnih navad. Način prehranjevanja oziroma prehranjevalne navade, pridobljene v otroštvu se nadaljujejo v odrasli dobi, zato je predstavitev le-teh otrokom zelo po... Namenjeno samo za splošno doseganje dobrega počutja in telovadbo. 5 Funkcija za spremljanje stresa je na voljo povsod, razen v Angoli, na Cipru, v Alžiriji, Kanadi in na Tajskem. 6 Funkcijo za obvladovanje spanja/stresa na uri je mogoče uporabljati samostojno, vendar je po določenem času mogoče prikazati le nekatere podatke, shranjene v uri. prehranjevalnih spletov (D4), doseganje dobrega stanja ribjega staleža (D3), doseganje dobrega stanja morskega dna (D6) in zagotavljanje primernih hidrografskih razmer (D7) V.7 Ukrepi za nadzor nad vnosom in prisotnostjo invazivnih in potencialno invazivnih tujerodnih vrst organizmov (D2) Navzkrižno opraševanje med jablanami je ključnega pomena za doseganje dobrega sadja pri gojenju jabolk. Medtem ko so nekatera plodna drevesa samoplodna ali samoprašna, opraševanje z jablanimi drevesi zahteva križne sorte jabolk za lažje navzkrižno opraševanje jablan. (DUPPS), dopolnilni ukrepi za doseganje dobrega stanja oziroma dobrega potenciala (DUDDS), drugi dopolnilni ukrepi (DDU), ekonomski inštrumenti (ED) in dopolni ukrepi za podnebne spremembe (PS). Kategorije dopolnilnih ukrepov so analizirane z vidika ... To je potrebno za usklajeno celostno upravljanje voda skupnega interesa, pri čemer je eden izmed glavnih ciljev upravljanja voda doseganje dobrega stanja voda. Po drugi strani je usklajena ocena stanja mejnih vodotokov nujno potrebna tudi za izvajanje protipoplavnih ukrepov. Projekt traja tri leta, od 15. novembra 2018 do 14. novembra 2021. stanja voda ter doseganje dobrega stanja voda) iz zakonodajne na upravljavsko raven je ključna priprava meril in usmeritev, ki bodo omogočale izvajanje določil v vseh postopkih upravljanja voda, predvsem v postopkih priprave strokovnih mnenj in smernic k načrtovanim prostorskim ureditvam in postopkih pridobitve vodnega soglasja. Sistem sanacijskih naprav Blejskega jezera je eden od ključnih hidrotehničnih ukrepov za doseganje dobre...