Najboljša brezplačna spletna knjižnica

Skupnostno tolmačenje

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZDAJE: 2016
VELIKOST NA DATOTEKO: 7,78
ISBN: 978-961-237-843-1
JEZIK: SLOVENŠČINA
AVTOR: Vojko Gorjanc, Alenka Morel
CENA: BREZPLAČNO

Knjigo lahko prenesete Skupnostno tolmačenje v pdf formatu epub po brezplačni registraciji

Opis:

Monografija prinaša nova spoznanja o področju skupnostnega tolmačenja. To vsaj v slovenskem prostoru dokaj neraziskano podpodročje tolmačenja zajema tolmačenje v zdravstvenem, pravnem in drugih okoljih javnega sektorja, kjer se tolmači za potrebe skupnosti. Jedro raziskave je prikaz tolmaške interakcije, kjer analiza uporabe jezikovnih sredstev razkriva razmerja moči med udeleženci pri skupnostnem tolmačenju. Predmet raziskave je tolmačen razgovor kot poseben primer sporazumevalnega dejanja, ki vključuje značilnosti diadične in triadične medsebojne izmenjave, umeščen pa je v okvir institucionaliziranega okolja. Avtorja sta predvsem na osnovi metod kritične analize diskurza prišla do opisa skupnostnega tolmačenja v slovenskem prostoru in primerjave med različnimi okolji skupnostnega tolmačenja, s posebnim poudarkom na skupnostnem tolmačenju v postopku mednarodne zaščite. Gre za izjemno aktualno in družbeno pomembno raziskavo, saj so rezultati lahko koristni tudi za uspešno soočanje z begunsko krizo, ko je potreba po učinkovitem medkulturnem sporazumevanju in s tem tudi skupnostnem tolmačenju še veliko večja. (Vesna Mikolič)

...učni pojmi: konferenčno tolmačenje, skupnostno tol-mačenje, izobraževanje tolmačev, jezikovne človekove pravice Uvod Tolmačenje je bilo na tak ali drugačen način prisotno že vse od prvih sre-čevanj različnih jezikovnih skupin skozi zgodovino pa je bilo v službi trgova-nja, osvajanja, raziskovanja, diplomacije … Skupnostno tolmačenje in postopek mednarodne zaščite: Slovenija, Avstrija in Združeno kraljestvo: magistrsko delo ... NRP - opis Nacionalne Poklicne Kvalifikacije ... . Ljubljana, 2017. Bizjak, Nuša. Primerjava organizacije tolmačenja v postopkih mednarodne zaščite v Sloveniji, Franciji in na Švedskem: magistrska naloga. Ljubljana, 2017. Skupnostno tolmačenje: slovenščina v medkulturni komunikaciji. 2016, Publikacije. Pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je v zbirki Razprave FF pred kratkim izšla znanstvena monografija avtorjev dr. Alenke Morel in red. prof. dr. Vojka ... PDF O tolmačenju in tolmačih - Arnes ... . Ljubljana, 2017. Bizjak, Nuša. Primerjava organizacije tolmačenja v postopkih mednarodne zaščite v Sloveniji, Franciji in na Švedskem: magistrska naloga. Ljubljana, 2017. Skupnostno tolmačenje: slovenščina v medkulturni komunikaciji. 2016, Publikacije. Pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je v zbirki Razprave FF pred kratkim izšla znanstvena monografija avtorjev dr. Alenke Morel in red. prof. dr. Vojka Gorjanca Skupnostno tolmačenje: slovenščina v medkulturni komunikaciji Monografija... — 34 — Nike K. Pokorn [email protected] Potreba po skupnostnih prevajalcih in tolmačih za potrebe zdravstva v Sloveniji Prispevek opisuje potrebo po uvedbi profesionalnih skupnostnih prevajalcev in tolmačev2 v slovensko okolje, in sicer predvsem za delo v zdravstvenem okolju. Vojko Gorjanc is Full Professor for Slovene language at the Department of Translation Studies of the Faculty of Arts, University of Ljubljana, and Head of its Slovene Language Chair.He is Head of the central Slovene-language research program at the University of Ljubljana (Slovene - Basic, Contrastive and Applied Research).In the past few years he has been actively involved in the formation ... Tolmačenje zajema dejavnosti konferenčnega, konsekutivnega in skupnostnega tolmačenja. Skupnostno tolmačenje pomeni govorno prevajanje za govorce tujih jezikov v različnih življenjskih situacijah, kot so sodni postopki, vključno z azilnimi in migrantskimi postopki, medicinska obravnava, sporazumevanje z upravnimi organi in podobno. Skupnostno tolmačenje ali tolmačenje za skupnost je ena od oblik tolmačenja, pri kateri tolmač deluje v javnem sektorju. Gre torej za vsakodnevne situacije. preberite več ustvariti profil za učitelje v izobraževalnih programih za skupnostno tolmačenje ali medkulturno mediacijo; izbrati kandidate za usposabljanje med osebami, ki že delujejo kot skupnostni tolmači ali medkulturni mediatorji; razviti izobraževalne module na podlagi primerov dobre prakse, ki izhajajo iz izkušenj partnerjev v projektu; ... in njej sorodnimi storitvami, kot je tolmačenje v zdravstvu ali skupnostno tolmačenje. V slovenskem zdravstvu se je za zdaj najbolj ustalila prav medkulturna mediacija, ki se od tolmačenja razlikuje v tem, da svoje na-loge razume širše kot zgolj jezikovno posredovanje. Razlog za širši nabor Na te izzive lahko odgovori skupnostno tolmačenje, ki je najstarejša oblika tolmačenja. Skupnostni tolmači so prostovoljci, ki lahko s tolmačenjem včasih tudi rešijo življenja. Gosta oddaje bosta prof. dr. Vojko Gorjanc in dr. Alenka Morel, avtorja knjige Skupnostno tolmačenje: slovenščina v medkulturni komunikaciji. Besedna postaja: Skupnostno tolmačenje - slovenščina v medkulturni komunikaciji v torek, 20. decembra, ob 17. uri Četrtek, 15. december 2016 ob 07:03 Sodobne družbe so vse bolj večjezikovne in večkulturne. Na te izzive lahko odgovori skupnostno tolmačenje, ki je najstarejša oblika tolmačenja. Skupnostni tolmači so prostovoljci, ki lahko s tolmačenjem včasih tudi rešijo življenja. Gosta oddaje sta bila prof. dr. Vojko Gorjanc in dr. Alenka Morel, avtorja knjige Skupnostno tolmačenje: slovenščina v medkulturni komunikaciji. Tolmačenje je kompleksen proces, zato je cena tolmačenja odvisna od številnih dejavnikov. Na ceno vpliva to, ali gre za simultano ali konsekutivno tolmačenje, in število jezikovnih kombinacij. Pri simultanem tolmačenju potrebujete opremo in dva tolmača, tudi če gre za samo eno jezikovno kombinacijo. Odgovorili so nam, da je TRAMING 'TRAMIG - izobraževanje migrantov za skupnostno tolmačenje in medkulturno mediacijo' »projekt Evropske komisije, ki je v okviru Erasmus+ (Ključni ukrep 3: Podpora za reformo politik) razpisala poziv za projekte na tematiko 'Družbene integracije in skupnostnih vrednot: prispevki na področju izobraževanja, specializacij in mladine'.«...