Najboljša brezplačna spletna knjižnica

Mentorstvo v praktičnem usposabljanju v delovnih organizacijah

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZDAJE: 2016
VELIKOST NA DATOTEKO: 7,98
ISBN: 978-961-237-822-6
JEZIK: SLOVENŠČINA
AVTOR: Monika Govekar-Okoliš, Renata Kranjčec
CENA: BREZPLAČNO

Knjigo lahko prenesete Mentorstvo v praktičnem usposabljanju v delovnih organizacijah v pdf formatu epub po brezplačni registraciji

Opis:

...ijakinj** na praktičnem usposabljanju. Aleš Zobec, učitelj in organizator PUD-a * in mentorja ** in dijakov Primarni vir: Govekar-Okoliš, M ... dLib.si - Mentorstvo v praktičnem usposabljanju v delovnih ... ... . in . Kranjčec, R. (2016). Mentorstvo v praktičnem usposabljanju v delovnih organizacijah. Ljubljana: Filozofska fakulteta. Mentorstvo v praktičnem usposabljanju v delovnih organizacijah : Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 : Monika Govekar Okoliš in Renata Kranjčec 1. PDF document (95 kB) kakovostnem praktičnem usposabljanju men­ torjev v delovnih organizacijah, zavodih, in­ štitutih idr. Na ravni Unive ... Mentorstvo v praktičnem usposabljanju v delovnih ... ... . PDF document (95 kB) kakovostnem praktičnem usposabljanju men­ torjev v delovnih organizacijah, zavodih, in­ štitutih idr. Na ravni Univerze v Ljubljani in posameznih fakultet so potekali razni projekti. Med njimi jih lahko omenimo nekaj, ki so po­ tekali od leta 2004 dalje na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Njihov namen pa je bila • Mentorstvo v organizacijah oz. zavodih v gospodarstvu in negospodarstvu: - Mentorstvo v delovnih organizacijah in podjetjih. - Mentorstvo v praktičnem usposabljanju. - Mentorstvo v visokem šolstvu. - Mentorstvo v kulturnih institucijah. - Mentorstvo za starejše odrasle. • Vloga, vsebine in cilji mentorstva. komunikacije in vrstami mentorjev glede na način komuniciranja v praktičnem usposabljanju. Znajo uporabljati učinkovito povratno informiranje v praktičnem usposabljanju. • Udeleženci se usposobijo za načrtovanje, izvedbo in evalvacijo praktičnega usposabljanja v delovnih organizacijah z metodoloških in strokovnih vidikov. AS: Andragoška Spoznanja (2017-03-01) . Monika Govekar-Okoliš in Renata Kranjčec MENTORSTVO V PRAKTIČNEM USPOSABLJANJU V DELOVNIH ORGANIZACIJAH, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 V pripravah na prevzem mentorstva v splošni knjižnici, kjer sem zaposlena osem let, sem se udeležila sestanka za men­torje na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filo­zofske fakultete v Ljubljani v letu 2015 in izobraževanja Mentorstvo v praktičnem usposabljanju v delovnih organizacijah (NUK, 2016). Naslov letošnjega osrednjega dela bo Kompetence mentorja za učinkovito vodenje praktičnega usposabljanja študentov v organizacijah, zavodih (nepedagoška praksa). Predavala bo prof. dr. Monika Govekar Okoliš s Filozofske fakultete UL, avtorica knjige Mentorstvo v praktičnem usposabljanju v delovnih organizacijah. Mentorstvo v praktičnem usposabljanju je ena od oblik mentorstva, ki se poja vlja v času študija z namenom vodenja in usmerjanja študenta pri nadgradnji pridobljenega znanja v praksi. Naslov letošnjega osrednjega dela bo Kompetence mentorja za učinkovito vodenje praktičnega usposabljanja študentov v organizacijah, zavodih (nepedagoška praksa). Predavala bo prof. dr. Monika Govekar Okoliš s Filozofske fakultete UL, avtorica knjige Mentorstvo v praktičnem usposabljanju v delovnih organizacijah. 2 4 Smernice za praktično usposabljanje na Univerzi v Ljubljani | Pravne osnove za izvedbo praktičnega usposabljanja Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/2006) v III. poglavju z naslovom Izobraževalno, znanstvenoraziskovalno in umetniško delo, med drugim, natančno določa vrsto študijskih programov in njihove sestavine. Skladno s 33. členom zakona se študijski Mentorstvo dojemajo predvsem kot moralno dolžnost. Mentorstvo je vpeto v sklop vseh drugih rednih nalog in potrebna je velika sposobnost samoorganizacije, samoobvladanja in odgovornosti mentorja. ... spremljanje in sodelovanje v praktičnem usposabljanju ter kontakti z mentorji v delovnih organizacijah in zavodih; zbiranje, pregledovanje in ... razvijanje in uvajanje novih pristopov pri mentorskem delu v kliničnem okolju; povezovanje pedagoško andragoških teoretičnih znanj in spoznanj s praktičnimi izkušnjami. Obvezna literatura: Govekar─Okoliš, M. & Kra...