Najboljša brezplačna spletna knjižnica

Razvoj transplantacijske medicine v Sloveniji

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZDAJE: 2016
VELIKOST NA DATOTEKO: 11,43
ISBN: 978-961-278-260-3
JEZIK: SLOVENŠČINA
AVTOR:
CENA: BREZPLAČNO

Uživajte v branju Razvoj transplantacijske medicine v Sloveniji epub knjige brezplačno

Opis:

Knjiga Razvoj transplantacijske medicine v Sloveniji: programi, smernice in perspektive je do sedaj najbolj celostno in najpopolnejšo delo o razvoju strokovnih smernic, programov, organizaciji ter perspektivah transplantacijske medicine v Sloveniji.Knjiga prinaša temeljit pregled rezultatov vloženega dela, pridobljenih izkušenj ter odpira vizije razvoja na področju zdravljenja s presaditvijo pri nas. Uredili sta jo prim. Danica Avsec, direktorica Zavoda Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant ter prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, predstojnica Inštituta za zgodovino medicine Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.Pri nastanku obsežnega in izrazito interdisciplinarnega dela je sodelovalo 48 uglednih avtorjev in avtoric, ki so ustvarili izčrpen pregled razvoja transplantacijske dejavnosti: vse od začetkov vzpostavljanja Laboratorija za tkivno skladnost, prvih presaditev posameznih solidnih organov za odrasle in otroke, postavitve strokovnih smernic, zakonodaje, protokolov, do organiziranosti dejavnosti in zavoda Slovenija-transplant vse do današnjih dni. Nakazane so tudi nekatere smeri razvoja in izzivi za bližnjo prihodnost. Knjigo nadgrajujejo poglobljeni intervjuji z nekaterimi ključnimi začetniki in začetnicami transplantacijske medicine pri nas, ki v pogovorih razpravljajo o osebnih pogledih na premoščanje ovir, procese postavljanja strokovnih temeljev in programov. Med strokovne vsebine so tenkočutno vpete ilustracije vidnejšega likovnega ustvarjalca Radka Oketiča, v uvodnem delu pa knjigo dopolnjuje še slovar temeljnih strokovnih izrazov.Delo je razdeljeno na štiri tematske sklope. V uvodnem sklopu knjige so opisani svetovni razvoj transplantacijske medicine, njen pravni ter socio-antropološki vidik. Odgovore na nekatera etična vprašanja pa je možno razbrati v intervjuju z akad. prof. dr. Jožetom Trontljem, ki je bil slovenska in mednarodna avtoriteta za etična vprašanja s tega področja in sodelujoči pri snovanju zakonodaje, ki določa ugotavljanje možganske smrti.Drugi sklop knjige vsebuje razčlenjen razvoj donorskega programa, strokovnih smernic ter standardov. Podan je tudi natančen razvoj formalno-pravnih temeljev, aktivnosti, nalog ter organizacije Zavoda RS za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant, ki je postal osrednji javni zavod, ki koordinira, povezuje in zagotavlja izvajanje darovanja in pridobivanja organov in tkiv, skrbi za preglednost dejavnosti ter z zbiranjem podatkov za njeno kakovost in varnost. Opisan je tudi razvoj laboratorija za ugotavljanje tkivne skladnosti ter registra Slovenija Donor v okviru Zavoda RS za transfuzijsko medicino. Ker je bila ob vzpostavitvi delovanja nacionalne donorske mreže takratna Splošna bolnišnica Maribor (danes UKC Maribor) najbolj aktivna donorska bolnišnica v Sloveniji, je v knjigo uvrščen tudi članek o razvoju dejavnosti v donorski bolnišnici. Opisana je tudi vloga in naloge mednarodne organizacije Eurotransplant, katere članica je Slovenija od leta 1999. Sodelovanje je zelo kakovostno in izjemno koristno za bolnike prejemnike zdravljenja s presaditvijo. Sklop zaokrožujeta dve prilogi: seznam izbranih publikacij, objav, strokovnih dogodkov ter projektov, ki so plod ustvarjanja sodelavcev Slovenija-transplanta v letih od ustanovitve do 2015, ter natančnejši statistični podatki transplantacijske dejavnosti v Sloveniji.Tretji sklop knjige je namenjen analizi razvoja in rezultatov posameznih programov za zdravljenje s presaditvijo solidnih organov, celic in tkiv pri odraslih. Gre za osrednji del knjige. Nekateri programi (na primer programa presaditve srca in ledvic) posegajo v sam svetovni ali evropski vrh. Opisani pa so tudi programi presaditev nekaterih tkiv, predvsem roženic, in razvoj tkivnih bank, kar se izvaja v obeh univerzitetnih kliničnih centrih in še nekaterih manjših ali pa specializiranih bolnišnicah. Nadalje sta dragocena prispevka o zgodovini in rezultatih zdravljenja s presaditvijo krvotvornih matičnih celic ter o svetovno znanem zdravljenju napredovalega srčnega popuščanja s krvotvornimi matičnimi celicami, ki ga izvajamo tudi v Sloveniji.V zadnjem sklopu so zbrani izsledki pomembnega dela dejavnosti z razvojem in doseženimi rezultati v vseh programih za presaditve pri otrocih, kar je še posebej zahtevno in vsak rezultat pomeni izjemen dosežek. Nekateri programi se izvajajo v sodelovanju s strokovno priznanimi centri izven naše države, saj je zaradi premajhnega števila pacientov v Sloveniji treba določene stopnje postopkov zdravljenja izvesti v večjih klinikah in specializiranih transplantacijskih centrih.Knjiga združuje dragocene interdisciplinarne zapise o razvoju ter kontekstih delovanja transplantacijske dejavnosti v Sloveniji, ki nazorno razkrivajo strokovno zahtevnost, družbeno, etično in zakonodajno vpetost ter organizacijsko kompleksnost transplantacijske dejavnosti. Vpogled v preteklost potrjuje, da je naša majhnost tako ovira kot prednost. Prav tako kaže, da bi današnjo raven in rezultate težko dosegli brez znanja, poguma prodornih posameznikov in posameznic ter medsebojnega sodelovanja.Izšlo v sozaložništvu: Zavod RS za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant in Celjska Mohorjeva družba.

...aciji so obravnavane kompetence zdravnika družinske medicine v Sloveniji ... Darovanje organov: v praksi med darovalci več moških kot ... ... . Srž naloge je pojasnitev ter lokalna kreacija nabora poklicno specifičnih kompetenc za zdravnike družinske medicine v Sloveniji z obzirom na determinante, ki na njih razvoj vplivajo. Ali veste, da je Slovenija vodilna država v svetu po številu opravljenih presaditev srca na milijon prebivalcev? To je zagotovo največji dosežek slovenske transplantacijske medicine. Njena zgodovina pri nas sicer sega v 50. leta prejšnjega stoletja, ko ... Pravni vidiki transplantacijske dejavnosti v Sloveniji ... ... . Njena zgodovina pri nas sicer sega v 50. leta prejšnjega stoletja, ko so začeli presajati tkiva, roženice in kožo, prvi organ - ledvico pa so v UKC Ljubljana presadili leta 1970. Lani so pri nas ledvico ... predlog nacionalne strategije razvoja osnovne zdravstvene dejavnosti v sloveniji do leta 2020 1. uvod 1.1. organizacija in financiranje primarnega zdravstvenega varstva v izbranih drŽavah 2. stanje osnovne zdravstvene dejavnosti v sloveniji 2.1. izzivi 2.2. organiziranost osnovne zdravstvene dejavnosti 2.3. financiranje 2.4. preskrbljenost 2.5 ... RAZVOJ GERONTOLOGIJE IN GERONTOLOŠKE DEJAVNOSTI V SLOVENIJI NEKDAJ IN DANES Prejeto 5. decembra 2014, sprejeto 15. decembra 2014 UDK 364.4-053.9:613.98(497.4) Socialno d elo, 54 (2015), 1: 11-20 Pregledni znanstveni članek Uvod Gerontologija (geron - gr. star, starec, logein - veda) je znanost, veda o starosti, staranju in Sklad razpisuje različne štipendije - Zoisove, štipendije za mednarodno mobilnost v okviru programov Ad futura in druge. Hkrati tudi zbira in objavlja druge štipendije za izobraževanje dijakov in študentov, kot so ponudba kadrovskih štipendij delodajalcev in štipendije drugih ustanov (razpisi občinskih štipendij, štipendij organov državne uprave, neprofitnih organizacij in tujih ... od medicine, transporta, inženiringa, financ, zavarovanja, komunikacije in zabave, pa vse do ... ki jih narekuje nadaljnji razvoj UI v Sloveniji. Program razvoja in uvajanja UI zato za obdobje 2020 - 2025 vključuje 10 strateških ciljev, ki jih bo V uvodu najprej opisujem zdravstveni sistem v Sloveniji, kjer sem izpostavila pravno ureditev obveznega zdravstvenega zavarovanja in pravice, ki iz tega izhajajo ter na kratko orisala razvoj novih tehnologij. Le te s sabo prinašajo tako nove priložnosti, kot tudi izzive, ki sem jih razčlenila v sledečih poglavjih. Nesamostojnost, v končni fazi tudi pomoč naprav za dihanje. Približno dva otroka na leto se v Sloveniji rodita s spinalno mišično atrofijo (SMA), boleznijo, ki smo jo v Sloveniji spoznali z zgodbo malega Krisa. Je redka, a huda genetska bolezen, ki močno zmanjša kakovost življenja bolnikov, pa tudi njihovih družin. Poraba specializantskih sredstev 449,09 EUR letno. Za plačilo tečajev in seminarjev v Sloveniji ali tujini, za stroške prevoza in bivanja v zvezi z udeležbami na tečajih in seminarjih ter za nakup strokovne literature se nameni 449,09 eurov na specializanta letno, za specializanta družinske medicine, ki ima na podlagi licence za delo na področju splošne medicine opredeljene paciente ... Razvoj medicine je skozi zgodovino dosegel velike napredke, a kljub temu še vedno ni ... V Sloveniji je bila leta 1993 medijsko odmevna prva presaditev srca, ki jo je opravil ... je izvedla presaditev prvih pljuč (Avsec, et al., 2016 cited in Ratkovica, 2017, p. 6). Pomemben mejnik v zgodovini transplantacijske dejavnosti je leto 1985, ko je ... Za nadaljnji razvoj transplantacijske dejavnosti pa so nujni novi prostori, je opozoril generalni direktor UKC Janez Poklukar. »Te ta trenutek vidimo v novih prostorih na trenutni lokaciji zavoda za varstvo pri delu, kjer bi skušali združiti vso transplantacijsko dejavnost. v medicini, ki je postala `rtev svojega uspeha.V tem ~asu se je za~el preporod dru`inske medicine. Razlog zanj je bil v tem, da je bila vsaj deloma sposobna odgovoriti na izzive sodobnega ~asa.Novi razvoj dru`inske medicine v drugi polovi-ci 20.stoletja torej ni nastal zato,da bi nasilno obdr`al izumirajo~ega dru`inskega Državljani držav nečlanic EU Zobozdravnik, državljan tretje države, pridobi kvalifikacijo za samostojno opravljanje dela, če mu je bila izdana odločba o nostifikaciji ali odločba o enakovrednosti tujega naslova s slovenskim strokovnim naslovom doktor dentalne medicine, pridobljena v postopku o priznavanju po posebnem zakonu, in je v Republiki Sloveniji opravil strokovni izpit. Poslanci SMC so danes izrazili podporo predlogu Zakona o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja. S slednjim bo namreč Slovenija sledila smernicam evropske direktive in vzpostavila spodbudno okolje za nadaljnji razvoj transplantacijske medicine. Predlog zakona med drugim določa pravila in standarde kakovosti ter varnosti za izvajanje transplantacijske medicine ... UKC Ljubljana praznuje 20. obletnico pridružitve organizaciji Eurotransplant, s katero vsako leto izmenja do 60 organov. Presaditve so v Sloveniji sicer nadpovprečno uspešne - imamo denimo največje število presaditev srca na 1000 prebivalcev. V centru za transplantacijsko dejavnost so lani presadili 96 organov, na čakalnem seznamu pa je trenutno 227 bolnikov. Razvoj nevrokirurgije v osrednji Sloveniji Že pred prvo svetovno vojno je kirurg prim. dr. Edo Šlajmer (1864-1935) pisal o poškodbah lobanje, posamezne ope­ra­ cije na centralnem živčevju ......