Najboljša brezplačna spletna knjižnica

Razvoj transplantacijske medicine v Sloveniji

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZDAJE: 2016
VELIKOST NA DATOTEKO: 8,46
ISBN: 978-961-278-260-3
JEZIK: SLOVENŠČINA
AVTOR:
CENA: BREZPLAČNO

Uživajte v branju Razvoj transplantacijske medicine v Sloveniji epub knjige brezplačno

Opis:

Knjiga Razvoj transplantacijske medicine v Sloveniji: programi, smernice in perspektive je do sedaj najbolj celostno in najpopolnejšo delo o razvoju strokovnih smernic, programov, organizaciji ter perspektivah transplantacijske medicine v Sloveniji.Knjiga prinaša temeljit pregled rezultatov vloženega dela, pridobljenih izkušenj ter odpira vizije razvoja na področju zdravljenja s presaditvijo pri nas. Uredili sta jo prim. Danica Avsec, direktorica Zavoda Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant ter prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, predstojnica Inštituta za zgodovino medicine Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.Pri nastanku obsežnega in izrazito interdisciplinarnega dela je sodelovalo 48 uglednih avtorjev in avtoric, ki so ustvarili izčrpen pregled razvoja transplantacijske dejavnosti: vse od začetkov vzpostavljanja Laboratorija za tkivno skladnost, prvih presaditev posameznih solidnih organov za odrasle in otroke, postavitve strokovnih smernic, zakonodaje, protokolov, do organiziranosti dejavnosti in zavoda Slovenija-transplant vse do današnjih dni. Nakazane so tudi nekatere smeri razvoja in izzivi za bližnjo prihodnost. Knjigo nadgrajujejo poglobljeni intervjuji z nekaterimi ključnimi začetniki in začetnicami transplantacijske medicine pri nas, ki v pogovorih razpravljajo o osebnih pogledih na premoščanje ovir, procese postavljanja strokovnih temeljev in programov. Med strokovne vsebine so tenkočutno vpete ilustracije vidnejšega likovnega ustvarjalca Radka Oketiča, v uvodnem delu pa knjigo dopolnjuje še slovar temeljnih strokovnih izrazov.Delo je razdeljeno na štiri tematske sklope. V uvodnem sklopu knjige so opisani svetovni razvoj transplantacijske medicine, njen pravni ter socio-antropološki vidik. Odgovore na nekatera etična vprašanja pa je možno razbrati v intervjuju z akad. prof. dr. Jožetom Trontljem, ki je bil slovenska in mednarodna avtoriteta za etična vprašanja s tega področja in sodelujoči pri snovanju zakonodaje, ki določa ugotavljanje možganske smrti.Drugi sklop knjige vsebuje razčlenjen razvoj donorskega programa, strokovnih smernic ter standardov. Podan je tudi natančen razvoj formalno-pravnih temeljev, aktivnosti, nalog ter organizacije Zavoda RS za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant, ki je postal osrednji javni zavod, ki koordinira, povezuje in zagotavlja izvajanje darovanja in pridobivanja organov in tkiv, skrbi za preglednost dejavnosti ter z zbiranjem podatkov za njeno kakovost in varnost. Opisan je tudi razvoj laboratorija za ugotavljanje tkivne skladnosti ter registra Slovenija Donor v okviru Zavoda RS za transfuzijsko medicino. Ker je bila ob vzpostavitvi delovanja nacionalne donorske mreže takratna Splošna bolnišnica Maribor (danes UKC Maribor) najbolj aktivna donorska bolnišnica v Sloveniji, je v knjigo uvrščen tudi članek o razvoju dejavnosti v donorski bolnišnici. Opisana je tudi vloga in naloge mednarodne organizacije Eurotransplant, katere članica je Slovenija od leta 1999. Sodelovanje je zelo kakovostno in izjemno koristno za bolnike prejemnike zdravljenja s presaditvijo. Sklop zaokrožujeta dve prilogi: seznam izbranih publikacij, objav, strokovnih dogodkov ter projektov, ki so plod ustvarjanja sodelavcev Slovenija-transplanta v letih od ustanovitve do 2015, ter natančnejši statistični podatki transplantacijske dejavnosti v Sloveniji.Tretji sklop knjige je namenjen analizi razvoja in rezultatov posameznih programov za zdravljenje s presaditvijo solidnih organov, celic in tkiv pri odraslih. Gre za osrednji del knjige. Nekateri programi (na primer programa presaditve srca in ledvic) posegajo v sam svetovni ali evropski vrh. Opisani pa so tudi programi presaditev nekaterih tkiv, predvsem roženic, in razvoj tkivnih bank, kar se izvaja v obeh univerzitetnih kliničnih centrih in še nekaterih manjših ali pa specializiranih bolnišnicah. Nadalje sta dragocena prispevka o zgodovini in rezultatih zdravljenja s presaditvijo krvotvornih matičnih celic ter o svetovno znanem zdravljenju napredovalega srčnega popuščanja s krvotvornimi matičnimi celicami, ki ga izvajamo tudi v Sloveniji.V zadnjem sklopu so zbrani izsledki pomembnega dela dejavnosti z razvojem in doseženimi rezultati v vseh programih za presaditve pri otrocih, kar je še posebej zahtevno in vsak rezultat pomeni izjemen dosežek. Nekateri programi se izvajajo v sodelovanju s strokovno priznanimi centri izven naše države, saj je zaradi premajhnega števila pacientov v Sloveniji treba določene stopnje postopkov zdravljenja izvesti v večjih klinikah in specializiranih transplantacijskih centrih.Knjiga združuje dragocene interdisciplinarne zapise o razvoju ter kontekstih delovanja transplantacijske dejavnosti v Sloveniji, ki nazorno razkrivajo strokovno zahtevnost, družbeno, etično in zakonodajno vpetost ter organizacijsko kompleksnost transplantacijske dejavnosti. Vpogled v preteklost potrjuje, da je naša majhnost tako ovira kot prednost. Prav tako kaže, da bi današnjo raven in rezultate težko dosegli brez znanja, poguma prodornih posameznikov in posameznic ter medsebojnega sodelovanja.Izšlo v sozaložništvu: Zavod RS za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant in Celjska Mohorjeva družba.

...mernic, programov, organizaciji ter perspektivah transplantacijske medicine v Sloveniji ... Darovanje organov: v praksi med darovalci več moških kot ... ... . Ustrezen pravni okvir omogoča pregledno in etično delovanje ter razvoj transplantacijske dejavnosti. Prvi slovenski zakon je bil sprejet 2000, od leta 2015 pa je v veljavi sodoben Zakon o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (ZPPDČT) (), ki je usklajen s temeljnimi EU direktivami (EU/2010/53), EU/2012/25), mednarodnim pravom in priporočili strokovnih ... Zgodovina transplantacijske dejavnosti v Sloveniji. 1952. Prva presajena roženica ... Pravni vidiki transplantacijske dejavnosti v Sloveniji ... ... ... Zgodovina transplantacijske dejavnosti v Sloveniji. 1952. Prva presajena roženica v Sloveniji. ... 1998 Nadaljnji razvoj. Ustanovitev Transplantacijskega centra. Leta 1998 je transplantacijska služba postala Transplantacijski center, ki je deloval v sklopu Kirurške klinike Kliničnega centra. TRANSPLANTACIJA LEDVIC IN ZGODOVINA TRANSPLANTACIJSKE DEJAVNOSTI V SLOVENIJI Nevenka Plot, Zdenka Horvat, Simon Hawlina Klinični oddelek za urologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana ... programa DCD v slovenski donorski program po smrti še ni opravila, smo s kvalitativno razi-skavo »Dileme v donorskih programih in razvoju transplantacijske medicine: stališča slovenske strokovne javnosti« zapolnili pomembno vrzel. Raziskovalni izsledki so bili osnova za nadaljnje korake, ki jih predstavljamo v članku. Medicina je v širšem pomenu veda in delovanje, usmerjeno k preprečitvi in zdravljenju bolezni in povrnitvi zdravja ljudi, v ožjem pa povezana z dejavnostjo zdravnikov.. Za očeta medicine velja starogr...