Najboljša brezplačna spletna knjižnica

Odpoved pogodbe o zaposlitvi

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZDAJE: 2017
VELIKOST NA DATOTEKO: 10,9
ISBN: 978-961-204-606-4
JEZIK: SLOVENŠČINA
AVTOR: Nina Scortegagna Kavčnik, Miha Šercer
CENA: BREZPLAČNO

Tukaj boste našli knjigo Odpoved pogodbe o zaposlitvi pdf

Opis:

Priročnik Odpoved pogodbe o zaposlitvi je novost na slovenskem knjižnem trgu, saj se kot prvo delo pri nas teme odpovedi pogodbe o zaposlitvi loteva poglobljeno in z izključnim poudarkom na praksi.V današnjih razmerah postaja odpoved pogodbe o zaposlitvi vse bolj množičen pojav, zato je to čedalje pogostejša tema tudi v poslovnem in zasebnem življenju ter eno najpomembnejših vprašanj delovnopravne zakonodaje.Ravno zaradi tega sta uveljavljena avtorja in delovnopravna strokovnjaka Miha Šercer in mag. Nina Scortegagna Kavčnik sprejela izziv napisati priročnik (in ne zgolj knjige v najširšem pomenu besede), ki bo obvezno čtivo za vsakogar, ki se je bodisi že srečal ali pa se šele bo srečal z delovnopravnim področjem. Gre za priročnik, ki bo nepogrešljiva pomoč številnim pravnim in drugim strokovnjakom v povezavi z delovnim pravom.Priročnik je ABC odpovedi pogodbe o zaposlitvi po Zakonu o delovnih razmerjih in Zakonu o javnih uslužbencih ter izrazito praktično zasnovan. V njem ne boste našli suhoparnega naštevanja, saj sta avtorja sprejela izziv in odgovorila na številna nerešena ali sporna praktična vprašanja, o katerih se ni še nihče izrekel.In prav vse to, poglobljeno poznavanje delovnopravnega področja, strokovni ugled obeh avtorjev, njune neprecenljive praktične izkušnje, vsi njuni že objavljeni strokovni članki in izdane knjige ter bogata predavateljska pot, so jamstvo, da bo priročnik Odpoved pogodbe o zaposlitvi kvalitetno delo in pomemben prispevek tako za stroko kot za širšo javnost.Dodatna vrednost priročnika so poleg izpiljenega sloga in jezika pisanja, dostopnega in razumljivega za širok krog uporabnikov, tudi vsi vzorci odpovedi pogodbe o zaposlitvi s spremljajočimi dokumenti.

...en ZDR-1).. Pri tem mora pisno obrazložiti odpovedni razlog in pravilno izpeljati celoten postopek prekinitve pogodbe o zaposlitvi ... Odpoved iz krivdnih razlogov | Optius - Karierni portal za ... ... . Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi je v praksi najpogostejši razlog za prenehanje delovnega razmerja. Podata jo lahko tako delavec kot tudi delodajalec, in sicer v pisni obliki. Ne glede na to katera stranka pogodbo odpove, je potrebno spoštovati zakonsko ali pogodbeno določen odpovedni rok, ki ne more biti daljši od 60 dni.. PODJETNIŠKA IZOBRAŽEVANJA NA DATI IZREDNA ODPOVED. Za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi morajo biti izpolnjeni zakonsko dol ... Odpoved pogodbe o zaposlitvi 2020, 2019, 2018 ... .. PODJETNIŠKA IZOBRAŽEVANJA NA DATI IZREDNA ODPOVED. Za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi morajo biti izpolnjeni zakonsko določeni pogoji, ter, da vključujoč vse okoliščine, ter interese obeh pogodbenih strank, delovnega razmerja ni mogoče nadaljevati do poteka odpovednega roka ali do poteka časa, za katerega je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi. Odpoved delovnega razmerja ali odpoved pogodbe o zaposlitvi je izredno neprijetna situacija. V prvi vrsti gotovo bolj za delavca, če je bil v to prisiljen, prav tako pa tudi za delodajalca, saj vedno obstaja nevarnost tožbe, sodnih sporov in dodatnih finančnih obremenitev. Facebook0Tweet0LinkedIn0 Odpoved iz poslovnega razloga je lahko vročena delavcu, ki je zaposlen za nedoločen ali določen čas. Pri tem mora delodajalec upoštevati tudi zakonsko določene kategorije delavcev, ki uživajo posebno varstvo pred odpovedjo. Pogodbe o zaposlitvi delodajalec, razen v zakonsko določenih primerih, ne sme odpovedati predstavnikom delavcev, delavcem pred upokojitvijo ... Sporazumna odpoved pogodbe o zaposlitvi je eden izmed bolj pogostih načinov prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Poleg sporazumne odpovedi pogodbe o zaposlitvi so drugi glavni načini prenehanja delovnega razmerja še prenehanje s potekom časa, s smrtjo, z redno ali izredno odpovedjo, s sodbo sodišča ter po samem zakonu. Odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe je institut, ki ga delodajalci v praksi uporabljajo kot nadomestilo instituta prerazporeditve delavca, ki ga je poznala nekoč veljavna zakonodaja. Na ta način je delodajalcu omogočeno, da se pri odpovedi iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti razbremeni obveznosti plačila ... Izredna odpoved ima kot uradni dopis enako obliko kot redna odpoved. Vsebuje kategorije glava, jedro in zaključek, pri čemer se med vsemi kategorijami najbolj razlikuje prav jedro. V jedru zapišemo zadevo uradnega dopisa (Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi) in vsebino, pri čemer je/so najpomembnejši razlogi za izredno odpoved. To v praksi pomeni, da v kolikor delodajalec zaposli delavca, ki je star 57 let in mu manjka do starostne upokojitve npr. 4 leta, mu delodajalec v primeru obstoja poslovnega razloga lahko suvereno poda odpoved pogodbe o zaposlitvi, četudi v 25 mesecih prejemanja denarnega nadomestila ne bi izpolnil pogojev za starostno upokojitev. Invalidi so po Zakonu o delovnih razmerjih - 1 (v nadaljevanju: ZDR-1) posebej varovana kategorija delavcev, zato je za odpoved pogodbe o zaposlitvi predviden poseben postopek.V praksi se seveda lahko zgodi, da potreba po delu, ki ga je opravljal delavec invalid, preneha. * Redna ali izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca, podana zaradi grožnje ali prevare s strani delodajalca ali v zmoti delavca, je neveljavna. Glede na redno ali izredno odpoved je vezan odpovedni rok in dokazno breme: Redna odpoved: pogodbeni stranki lahko odpovesta pogodbo o zaposlitvi z odpovedni rok. Nato sledi naslov Odpoved pogodbe o zaposlitvi. Nato napišite, da s tem in tem dnem odpovedujete pogodbo o zaposlitvi na delovnem mestu XXX. Razlogov za odpoved vam ni treba podajati, razen če jih želite navesti z razlogom, da bi čim prej sporazumno zapustili delovno mesto. Za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz tega razloga se zahteva trajno neizpolnjevanje zahtevanih pogojev. 8. Če delavec dela iz zdravstvenih razlogov (začasno) ne more opravljati, če je nezmožen za delo, njegovo zmožnost ugotavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. IZ SODNE PRAKSE: Odpoved pogodbe o zaposlitvi 04.12.2019 Delodajalec lahko delavcu poda redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga v primeru, če delavec krši pogodbene obveznosti ali druge obveznosti iz delovnega razmerja. Delodajalec lahko delavcu poda odpoved le, če obstaja utemeljen razlog, ki onemo...