Najboljša brezplačna spletna knjižnica

Stvarnopravni zakonik (SPZ)

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZDAJE: 2016
VELIKOST NA DATOTEKO: 11,2
ISBN: 978-961-204-596-8
JEZIK: SLOVENŠČINA
AVTOR: Miha Juhart, Matjaž Tratnik, Renato Vrenčur
CENA: BREZPLAČNO

Vse Miha Juhart, Matjaž Tratnik, Renato Vrenčur knjige, ki jih berete in prenesete pri nas

Opis:

Že več kot trinajst let je minilo od uveljavitve Stvarnopravnega zakonika (SPZ), ki je v slovenski sistem civilnega prava prinesel moderno in celovito ureditev stvarnopravnih razmerij. Naša praksa se je v tem času že prilagodila številnim novostim, ki so utemeljene v nekaterih metodoloških premikih pri ureditvi lastninske pravice kot temeljne človekove premoženjske pravice in nosilne pravice civilnega prava. S pravnosistemskega vidika pa je najpomembnejši poudarek zakonika na drugačni ureditvi nepremičninskih razmerij, ki tako kot v primerljivih pravnih sistemih temeljijo na primarnosti načela superficies solo cedit in konstitutivnosti zemljiškoknjiž nega vpisa.Avtorji, ki so v slovenski strokovni javnosti znani kot strokovnjaki na področju stvarnega prava, so se tokrat odločili za nekoliko drugačen koncept komentarja k SPZ. V nasprotju z »običajnimi« zakoni s komentarjem, ki jih najdemo pri nas, so se odločili za koncept, ki je bliže praktikom, ker bolj kot teorijo – njena dosedanja stališča oziroma stališča prejšnjih razprav delo seveda prav tako vsebuje – predstavlja stališča sodne prakse.V letih po uveljavitvi SPZ se je nabrala že zelo bogata sodna praksa, ki je sistematično in – kjer je to potrebno – tudi kritično obdelana. V komentarju nikakor ne gre zgolj za preprost prikaz sodne prakse, kot jo lahko najdemo na različnih spletnih portalih ponudnikov podobnih pravnih vsebin, ampak je ta povezana s strokovno poglobljenim komentarjem k posameznim določbam SPZ.Predmet posebne obravnave so odločitve, ki prinašajo bodisi povsem nova stališča bodisi se razlikujejo od uveljavljenih stališč sodne prakse slovenskih sodišč. Pri tem avtorji opozarjajo tudi na težave v tistih primerih oziroma postopkih, ko zaradi nedovoljenosti revizije stališča oblikujejo bodisi samo eno sodišče ali pa vsa štiri višja sodišča v državi. In nenazadnje smo priča ne usklajenosti stališč celo med različnimi oddelki Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.Seveda v knjigi ne manjka teoretični del, a je ta po vsebini in obsegu bolj prilagojen uporabnikom v praksi (zlasti odvetnikom, notarjem in sodnikom). Komentar je strukturiran tako, da je najprej podana analiza posameznega instituta oziroma določbe SPZ, vključno s sodno prakso, temu pa sledi sistematičen in pregleden prikaz jeder (oziroma relevantnih delov iz obrazložitev) sodnih odločb.V stvarnem pravu se pogosto srečujemo z vprašanjem, ali je neka oseba v določenem trenutku v preteklosti pridobila lastninsko ali drugo stvarno pravico. Odgovor na to vprašanje je treba poiskati v pravnih pravilih, ki so veljala v tistem času. To pomeni, da so še vedno aktualna in se uporabljajo zlasti določila Zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih (ZLTR) o priposestvovanju in o pravnih posledicah gradnje na tujem zemljišču. Zato je v komentar vključen tudi komentar teh pravil, ki seveda vključuje relevantno sodno prakso.

...renčur. Državni zbor je 5. marca 2020 sprejel novelo SPZ-B ... Stvarnopravni zakonik (SPZ) :: COBISS+ ... . Vsebinsko najpomembnejše spremembe, ki jih bo novela uveljavila so: (1) razširitev položajev vključene lastninske pravice na položaje »povezanih ... Stvarnopravni zakonik SPZ 48. člen (Povečanje vrednosti nepremičnine) GRADBENIŠTVO - 14. marec 2020 Stvarnopravni zakonik SPZ . GRADBENIŠTVO - 14. marec 2020 Velja od: 29. marec 2020 V uporabi od: 29. marec 2020 Objavljeno: 14. marec 2020 Čistopis - neuradno ... PDF STVARNOPRAVNI ZAKONIK 2) - PisRS ... . marec 2020 Objavljeno: 14. marec 2020 Čistopis - neuradno prečiščeno besedilo. Čistopis Spremembe ... Stvarnopravni zakonik - SPZ (Uradni list RS, št. 87/02 z dne 17. 10. 2002), Zakon o spremembah Stvarnopravnega zakonika - SPZ-A (Uradni list RS, št. 91/13 z dne 5. 11. 2013). STVARNOPRAVNI ZAKONIK (SPZ) (neuradno prečiščeno besedilo št. 1) del TEMELJNA NAČELA; Vsebina zakona. člen Hitri klik; Moji zadnji ogledi; Moji dokumenti; Primerjava dokumentov . DDV preverba; SKD iskalnik; Dohodnina 1-2-3; Zamudne obresti; Praktični izračuni Stvarnopravni zakonik s komentarjem. Avtor/ji: dr. Miha Juhart,dr. Matjaž Tratnik,dr. Renato Vrenčur;stvarno kazalo: as. dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc. ... (SPZ), ki je v slovenski sistem civilnega prava prinesel moderno in celovito ureditev stvarnopravnih razmerij. STVARNOPRAVNI ZAKONIK (SPZ) I. del TEMELJNA NAČELA Vsebina zakona 1. člen Ta zakon ureja temeljna načela stvarnega prava, posest in stvarne pravice ter način njihove pridobitve, prenosa, varstva in prenehanja. STVARNOPRAVNI ZAKONIK (SPZ) I. del TEMELJNA NAČELA Vsebina zakona 1. člen. Ta zakon ureja temeljna načela stvarnega prava, posest in stvarne pravice ter način njihove pridobitve, prenosa, varstva in prenehanja. Stvarne pravice 2. člen. Stvarne pravice so: - lastninska pravica, Stvarnopravni zakonik (SPZ) z novelo SPZ-B: Razširjena uvodna pojasnila. Državni zbor je 5. marca 2020 sprejel novelo SPZ-B. Vsebinsko najpomembnejše spremembe, ki jih je nov...