Najboljša brezplačna spletna knjižnica

Sociologija slovenske literature

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZDAJE: 2016
VELIKOST NA DATOTEKO: 12,49
ISBN: 978-961-213-259-0
JEZIK: SLOVENŠČINA
AVTOR: Janko Kos
CENA: BREZPLAČNO

Vse Janko Kos knjige, ki jih berete in prenesete pri nas

Opis:

Avtor razume literarno sociologijo kot posebno znanstveno disciplino na meji med sociologijo in literarno vedo. Literarna sociologija, ki raziskuje slovensko literaturo na avtorski ravni, ima za analizo, ki povezuje obe področji. na razpolago dovolj podatkov, ki omogočajo zanesljivo razlago pomena književnosti v vsakokratnem zgodovinskem družbenem kontekstu. Janko Kos na ta način interpretira slovensko literaturo v širokem zgodovinskem loku družbenih okoliščin in ideologij. Ideologije so močneje udeležene v obdobjih, ki so socialno in politično izrazito konfliktna. Obstajajo pa seveda tudi avtorji in dela, ki se izmikajo tovrstnim opredelitvam, so ideološko večznačni ali povsem neopredeljivi. Gre za izjemno delo odličnega poznavalca slovenske in evropske literature ter družbenih okoliščinah, v katerih je nastajala.

...teorije Ključne besede: prešernoslovje, sociologija literature, nacija, ... dLib.si - sociologija literature ... ... ki naj bi že slutil osvoboditev slovenske narodne duše, hkrati romantizira partizanstvo (Komelj, 2009, 305). In za drugo vrsto branja značilna Nosilec dveh predmetov, Evropske literature in nacionalizmi in Sociologija (slovenske) literarne institucije, na literarnem modulu doktorskega študija 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur. Višji znanstveni sodelavec na Inštitutu za slovensko literaturi in lit ... Sociologija slovenske literature | Janko Kos - Knjigarna Bukla ... . Višji znanstveni sodelavec na Inštitutu za slovensko literaturi in literarne vede ZRC SAZU. Izredni profesor za področje književnosti. Število rezultatov iskanja: 134. Tip gradiva časopisje in članki (36) knjige (2) znanstveno časopisje in članki (96) Library of the Department of Sociology, Faculty of Arts, University of Ljubljana Sociologija slovenske literature. Janko Kos. ... Knjiga, prva iz skupne knjižne zbirke "Razsežnosti slovenstva" Annales ZRS Koper in Slovenske matice, predstavlja tudi prvo celovito, inovativno in interdisciplinarno obravnavo moči slovenskega jezika, povezano z intenziteto jezika. Ta je utemeljena kot jezikoslovno-pragmatična kategorija ... Sociologija slovenske literature Janko Kos 21,00 € Dodaj v košarico Nasilne meje Begunci in pravica do gibanja Reece Jones 19,99 € Dodaj v košarico Narobe Šola narobe sveta Eduardo Galeano 29,90 € Dodaj v košarico Sociologija slovenske literature Janko Kos. Sociologija slovenske literature Janko Kos. Universalist hopes in India and Europe: the worlds of Rabindranath Tagore and Srečko Kosovel Ana Jelnikar. Zgodovina misli o jeziku na Slovenskem: katoliška doba Kozma Ahau010diu010d. Slovenija je v zadnjih tridesetih letih doživela številne strukturne spremembe. Ob tistih, ki so hkrati potekale v drugih sodobnih družbah je potekala radikalna sprememba političnega sistema in s tem povezana tranzicija v tržno gospodarstvo, pojavil pa se je tudi nov tip racionalnosti. V času »družbe tveganja« ali »tekoče moderna« je vzniknila tudi značilna kombinacija negotovosti … Akademik Janko Kos je v svoji najnovejši knjigi Sociologija slovenske literature analiziral slovensko literaturo v socialnozgodovinskem kontekstu in v zgodovinskem razponu od ljudskega slovstva pa do literature, ki jo ustvarjajo avtorji rojeni v 60-letih 20. stoletja. Več o celostni metodologiji in nekaterih ugotovitvah je avtor povedal v oddaji Izšlo je, v pogovoru z Markom Goljo ... Keywords: literarna zgodovina, sociologija literature, literarni sistem, literarno polje, literatura in mediji, literarne konvencije Full text (outside link) 2. Literarna zgodovina med narativnostjo in interdisciplinarnostjo Dejan Kos, 2008, original scientific article. Posebno pozornost namenja razmerju literature skupaj z drugimi umetnostmi, pa tudi problematiki slovenske literature v mednarodnem kontekstu. Študij usposablja za delo z literarnimi besedili, za katero sta potrebni literarna razgledanost in široko kulturno obzorje. ... Sociologija (dvopredmetni) Sociologija kulture (enopredmetni) Seminar slovenskega jezika, literature in kulture 0 Titles Zbirko Seminar slovenskega jezika, literature in kulture izdaja Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, ki deluje v okviru Oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete v Ljubljani. Sociologija in estetika manjšinskega pisanja. Predmet se izvaja v programu: Študijski program druge stopnje Slovenistika, smer Literarne vede. ... Ob tem bo poudarjen pomen slovenske tržaške literature za slovensko skupnost na Tržaškem. Predvideni študijski rezultati. Janko Kos: Sociologija slovenske literature: ljudsko slovstvo ..... 50 Zinka Zorko, Anja Benko: Narečna členjenost v govorih štajerskih Slovencev v Avstriji ..... 72 Varja Cvetko-Orešnik and Janez Orešnik: Natural Syntax: Društvo je bilo ustanovljeno leta 1965 kot Društvo sociologov Slovenije, leta 1978 pa se je preimenovalo v Slovensko sociološko društvo. Ustanovljeno je bilo, ko je na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani že diplomirala večja skupina prve generacije študentk in študentov, ki so se vpisali na samostojni študij sociologije v študijskem letu 1960/ 1961. Virkova študija o družbeni vlogi slovenske literature se osredinja na to, kar je po Dušanu Pirjevcu naloga tradicionalne literarne znanosti. Metodološko izhodišče njenega zanimanja, kot avtor pojasnjuje v p...