Najboljša brezplačna spletna knjižnica

Molnik pri Ljubljani v železni dobi = The iron age site at Molnik near Ljubljana

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZDAJE: 2017
VELIKOST NA DATOTEKO: 4,87
ISBN: 978-961-05-0020-9
JEZIK: SLOVENŠČINA
AVTOR:
CENA: BREZPLAČNO

Vse knjige, ki jih berete in prenesete pri nas

Opis:

Arheološko najdišče na hribu Molnik v zaledju Ljubljane je že dolgo znano. Sistematične raziskave so potekale v 80. in 90. letih dvajsetega stoletja, vodil pa jih je arheolog Ivan Puš, nekdanji sodelavec Mestnega muzeja v Ljubljani. Na samem vrhu hriba so ohranjeni nasipi in naselbinske terase, v bližnji okolici so bili na petih mestih odkriti plani in gomilni pokopi iz starejše železne dobe ter nekaj najdb iz poznejšega časa.Monografija predstavlja rezultate terenskih raziskav in analiz najdišča, ki je bilo v starejši železni dobi mejna postojanka dolenjske halštatske skupnosti. Opremljena je s številnimi kartografskimi prikazi, načrti, preglednicami in dokumentarnimi fotografskimi posnetki, celoten fond najdb pa je predstavljen v risbah na tablah.Kulturno-historično ovrednotenje molniških najdb bogati razumevanje dogajanj v obdobju med 8. in 4. st. pr.n.št. na prostoru današnje Slovenije. V tretjem delu knjige je dopolnjeno z rezultati antropoloških, arheoozooloških, arheobotaničnih in radiokarbonskih analiz ter spektrografske analize materiala izbranih predmetov, ki dajejo celovitosti obravnave dodatno težo.V knjigi so najprej podani geografski okvir in poselitvena slika vzhodnega dela Ljubljanske kotline v železni dobi ter opis arheoloških raziskovanj na Molniku. V nadaljevanju so po posameznih sklopih predstavljena odkritja arheoloških ostalin – naselbinske strukture, grobišča, gomile, grobovi, kostni ostanki in grobni pridatki ter raztresene najdbe.V drugem delu sledijo analize načina pokopavanja (plani grobovi/pokopi v gomile; žgani/skeletni grobovi), oblik in konstrukcij grobnih jam ter grobnih pridatkov, kot so deli noše, orožje in lončenina; te prvine so ovrednotene s tipo-kronološkega in kulturnega vidika. Interpretirano je stratigrafsko sosledje pokopov in opredeljen časovni razpon grobišč. Izpostavljen je tudi problem značaja posamičnih najdb, ki bi lahko bile ostanki uničenih grobov ali posebnih kultno-daritvenih obredij. Posebna pozornost je namenjena kulturni pripadnosti in družbeni strukturi železnodobnih prebivalcev Molnika ter primerjavam z arheološkimi ostalinami v Ljubljani in najdišči dolenjske halštatske skupnosti, zlasti s pomembnim središčem na bližnji Magdalenski gori pri Šmarju-Sap. Ta razmerja so prepoznavna tako na podlagi grobnih inventarjev kot pogrebnih običajev. Prav v slednjem primeru ima Molnik svojevrstno mesto, saj se v načinu pokopa in grobnih ritualih odražajo povezave tako s prebivalci Ljubljanske kotline (sežiganje umrlih, pokopavanje v plane grobove brez pridajanja orožja), kakor tudi pripadnost mogočni železnodobni skupnosti porečja Krke, za katero so značilni skeletni pokopi v lesenih krstah v okviru družinsko-rodovnih gomil ter prilaganje orožja v grobove moških.

...pritrkavanja Authors ... Molnik pri Ljubljani v železni dobi / The Iron Age site at Molnik near Ljubljana, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 36, 2017, 211−219 212 Karina GRÖMER, Tjaša TOLAR, Klara KOSTAJNŠEK Molnik pri Ljubljani v starejši železni dobi The Iron Age site at Molnik near Ljubljana Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 36 Uredila: Sneža Tecco Hvala Leto: 2017 Slovar zvonjenja in pritrkavanja Avtorji ... Publikacije | ZRC SAZU ... ... Molnik pri Ljubljani v železni dobi / The Iron Age site at Molnik near Ljubljana, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 36, 2017, 187−203 SEŽGANI KONJSKI OSTANKI V GROBU 6 GOMILE 17 Z GRMADE NA MOLNIKU BURNT HORSE REMAINS IN GRAVE 6, TUMULUS 17, FROM GRMADA AT MOLNIK Borut TOŠKAN Prve objave živalskih ostankov iz poznobronasto- Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte noté : sans médiation Auteur(s) : T ... dLib.si - Molnik pri Ljubljani v železni dobi ... ... Molnik pri Ljubljani v železni dobi / The Iron Age site at Molnik near Ljubljana, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 36, 2017, 187−203 SEŽGANI KONJSKI OSTANKI V GROBU 6 GOMILE 17 Z GRMADE NA MOLNIKU BURNT HORSE REMAINS IN GRAVE 6, TUMULUS 17, FROM GRMADA AT MOLNIK Borut TOŠKAN Prve objave živalskih ostankov iz poznobronasto- Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte noté : sans médiation Auteur(s) : Tecco Havla, Sneža Voir les notices liées en tant qu'auteur Titre(s) : Molnik pri Ljubljani v železni dobi [Texte imprimé] / Sneža Tecco Hvala ; s prispevki Brina Škvor Jernejčič, Borut Tos̆kan, Tjas̆a Tolar... [et al.] Publication : Ljubljana : ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo, Založba ZRC, 2017 Molnik pri Ljubljani v starejši železni dobi / The Iron Age site at Molnik near Ljubljana Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 36 Sneža Tecco Hvala (ed.) 27. July 2017 Izkopavanja srednjeveškega in zgodnjenovoveškega grobišča pri župni cerkvi v Kranju v letih 1964−1970 / Excavations of Medieval and Post-Medieval cemetery at the ... Molnik pri Ljubljani v železni dobi / The Iron Age site at Molnik near Ljubljana, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 36, 2017, 205−210 UVOD V letu 2016 smo v obdelavo prejeli vzorce rastlin-skih makroostankov (tj. lesa, oglja, tekstila ter redkih ostankov semen/plodov), ki jih je hranil Mestni muzej TECCO HVALA, S. 2017, Molnik pri Ljubljani v železni dobi / The Iron Age site at Molnik near Ljubljana. - Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 36. TECCO HVALA, S., J. DULAR, E. KOCUVAN 2004, Železnodobne gomile na Magdalenski gori (Eisenzeitliche Grabhügel auf der Magdalenska gora). redkih in starih tiskov Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani (Ms 339-344). Vir kritične izdaje Perinijeve maše je Ms 340, Biancove pa Ms 341. Naslov: Molnik pri Ljubljani v starejši železni dobi / The Iron Age site at Molnik near Ljubljana Uredila: Sneža Tecco Hvala PDF | On Oct 12, 2018, Karina Grömer and others published TEXTILE AND FUR REMAINS IN GRAVE 6, TUMULUS 1, FROM PLEŠKA HOSTA AT MOLNIK OSTANKI TEKSTILA IN ŽIVALSKIH DLAK (KRZNA) V GROBU 6 GOMILE ... Details for: Molnik pri Ljubljani v železni dobi = The iron age site at Molnik near Ljubljana / Normal view MARC view ISBD view Molnik pri Ljubljani v železni dobi = The iron age site at Molnik near Ljubljana / Sneža Tecco Hvala ; s prispevki, with contributions of Brina Škvor Jernejčič ... TECCO HVALA, S. 2017, Molnik pri Ljubljani v železni dobi / The Iron Age site at Molnik near Ljubljana. - Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 36. TECCO HVALA, S., J. DULAR, E. KOCUVAN 2004, Že- leznodobne gomile na Magdalenski gori / Eisenzeitliche Grabhügel auf der Magdalenska gora. - Katalogi in monografije 36. Molnik pri Ljubljani v železni dobi = The iron age site at Molnik near Ljubljana 43,00 € Dodaj v košarico Vrč Vače (situla) in predrimska kultura na naših tleh Vladislav Stres 19,90 € Dodaj v košarico Ljubljana med tujimi obiskovalci velja za še neodkrit evropski biser, ki jo zaradi lepe arhitekturne podobe mnogi primerjajo s Prago. Njeno podobo so zaznamovala različna zgodovinska obdobja, najbolj pa nedvomno opus svetovno znanega arhitekta Jožeta Plečnika.. Njegov pečat se tako čuti povsod, še najbolj pa ob Ljubljanici, kjer je Plečnik med drugim ustvaril tudi znamenito Tromostovje. Molnik pri Ljubljani v železni dobi. The Iron Age site at Molnik near Ljubljana ... NTY77264: Prazgodovinski Molnik Arheološki vestnik. Acta archaeologica 1984 134-162 LGQUQF6T ... Šmarna gora pri Ljubljani. Šmarna gora near Ljubljana None ... Izjemni znanstveni dosežek za članek TOLAR,...